Lokalizacja
Na stronę główną   Na stronę główną
Regulamin
 1.  Właściciel
  • Właścicielem sklepu internetowego www.taniequady.pl jest Teofil Fijałkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "SEBO" TEOFIL FIJAŁKOWSKI z siedzibą w 05-152 Czosnowie ul. Strażackiej 55, NIP 531 136 41 78. REGON 140250205.

 2. Strony Transakcji
  • Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym www.taniequady.pl zwaną dalej Kupującym/Klientem jest osoba fizyczna lub osoba prawna.
  • Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego www.taniequady.pl jest właściciel - firmy SEBO zwanym dalej Sklepem/Sprzedającym.

 3. Przedmiot transakcji
  • Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego www.taniequady.pl w chwili składania zamówienia. Oferowane produkty są nowe i oryginalne.
  • Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (o ile nie są wyraźnie oznaczone jako ceny netto). Do ceny produktu należy doliczyć opłatę za przewóz towaru. Klient każdorazowo będzie powiadamiany o wysokości opłaty za przewóz towaru, przed jego wysyłką.
  • Cena ustalona w chwili zamówienia towaru przez Kupującego wiąże obie strony umowy.
  • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen wszystkich towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, ogłaszania i przerywania lub zmiany warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży.

 4. Składanie zamówień
  • Składanie zamówień w sklepie internetowym www.taniequady.pl odbywa się poprzez potwierdzenie zawartości koszyka i poprawne wypełnienie formularza zamówienia dostępnego pod wskazanym wyżej adresem WWW.
  • Po poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia i ostatecznym potwierdzeniu chęci zakupu, poprzez przyciśnięcie przycisku ZATWIERDŹ, zamówienie uważa się za wiążące. Ten moment jest również potwierdzeniem znajomości i akceptacją niniejszego regulaminu przez Kupującego.
  • Zamówienie może zostać anulowane przez Kupującego telefonicznie.
  • Na każdy zakupiony produkt, Sprzedający wystawia fakturę VAT lub paragon dołączaną do przesyłki, wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do prawidłowego użytkowania towaru.
  • Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep po otrzymaniu zamówienia przystępuje do jego weryfikacji a następnie  informuje Klienta,  najpóźniej w terminie 7 pełnych dni roboczych,  od chwili złożenia zamówienia o przyjęciu go do realizacji, chyba że realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sklepu. W takim przypadku Sklep niezwłocznie informuje Klienta, o przyczynach z powodu, których zamówienie nie może zostać zrealizowane oraz może zaproponować zmiany w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta przedstawionych przez Sklep warunków realizacji zamówienia automatycznie zostaje również anulowane pierwotne zamówienia złożonego przez Klienta.
  • W przypadku gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar lub pokrył koszty jego przesyłki Sklep niezwłocznie w terminie 3 dni roboczych dokona zwrotu wpłaconej ceny na konto Klienta.

 5. Czas realizacji zamówienia
  • Na łączny czas oczekiwania na dostawę składa się czas realizacji zamówienia przez Sklep. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 7-30 dni roboczych.
  • Czas wysyłki wynosi maksymalnie 5 dni.
  • Jeżeli zamówione produkty doręczane są przez firmę kurierską Klient odbierając przesyłkę ma obowiązek ocenienia stanu przesyłki oraz jej zawartości w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku przesyłek wysyłanych za pobraniem otwarcie przesyłki jest możliwe po zapłaceniu pobrania.
  • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia dostarczonego produktu Klient w obecności kuriera powinien sporządzić protokół szkody zawierający opis uszkodzenia.

 6. Sposoby płatności
   Kupujący może dokonać płatności za zakupiony towar w następujący sposób:
  • Przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy Sprzedającego 05-152 Czosnów, ul. Strażacka 55, Nr konta: Maz. Bank Spółdzielczy w Łomiankach 39 80091046 0012 5774 2002 0001;
  • Gotówką w siedzibie Sprzedającego;
  • Za pobraniem przy odbiorze towaru;
  • Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty przesyłki towaru pod wskazany przez siebie adres.

 7. Gwarancja
  • Firma "SEBO" zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie urządzeń przez siebie dystrybuowanych, na które została wydana Karta Gwarancyjna, przy używaniu ich zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach eksploatacyjnych określonych w Instrukcji Obsługi wydanej przez Gwaranta i dołączonej do urządzenia.
  • Część produktów oferowanych przez Sklep stanowią towary powystawowe, co znajduje odzwierciedlenie w opisie produktu, na które Sklep nie wystawia gwarancji.
  • W przypadku ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio z odpowiednim serwisem, którego adres znajduje się na karcie gwarancyjnej lub stronie WWW gwaranta.
  • Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje przy odbiorze produktu.
  • W przypadku części zamiennych dokumentem uprawniającym do wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu
  • Postępowanie gwarancyjne toczy się zgodnie z warunkami udzielonymi w gwarancji.

 8. Reklamacja
  • Jeżeli po otrzymaniu produktu Klient znajdzie w nim wady fizyczne lub produkt jest niezgodny z umową, Klient może złożyć reklamacje.
  • Sprzedający odpowie na reklamację Klienta w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W przypadku konieczności wykonania ekspertyzy reklamowanego produktu czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany.
  • Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu (kopia faktury VAT/paragon). W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający zwróci Klientowi poniesione przez niego i udokumentowane koszty dostarczenia produktu do siedziby Sklepu.
  • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na wskazane przez Klienta konto bankowe.

 9. Zastrzeżenia prawne
  • Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela Sklepu.
  • Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli.

 10. Wysyłka w 48h
  • Towar oznaczony symbolem 48h dostępny jest w magazynie  Sklepu i wysyłany jest do Klienta w ciągu 48 godzin (2 dni robocze) od momentu potwierdzenia zamówienia.
   W przypadku, gdy zamówienie obejmować będzie większą ilość egzemplarzy niż aktualnie dostępne w magazynie, czas skompletowania paczki może się wydłużyć, o czym każdorazowo Klient zostanie poinformowany drogą mailową bądź też telefonicznie.
  • Zamówienia płatne przelewem przyjmujemy do realizacji w chwili otrzymania ich potwierdzenia wpłaty.

 11. Polityka prywatności
  • Wypełniając formularz z danymi osobowymi, Kupujący wyraża dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez firmę SEBO z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  • Dane te nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom. Zostaną jedynie przetworzone w celu realizacji zawartej umowy.
  • Kupujący ma prawem wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

 12. Opis produktów
  • Sklep dokłada wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis towaru były w pełni prawidłowe i kompletne. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt ze sprzedawcą.
  • Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach Sklepu użyte są w celach informacyjnych. Zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych produktów ze względu na różne właściwości i konfigurację sprzętu komputerowego klientów.
  • Prezentowany a stronie internetowej katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

 13. Zwrot towaru
  • W terminie 10 dni od dnia wydania towaru Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy, poprzez złożenie Sprzedającemu pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego.
  • W takim wypadku Sklep zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę wraz z kosztem wysyłki towaru do Kupującego a Kupujący ma obowiązek na własny koszt dostarczyć towar na adres wskazany w pkt 1 niniejszego regulaminu.
  • Zwrot świadczeń nastąpi w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Kupującego. Towar zwracany nie może być używany ani uszkodzony. W przypadku niedotrzymania warunków towar nie zostanie przyjęty z powrotem do magazynu.
  • Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.
  • W sytuacji uznania przez sklep, iż zwrócony towar nie odpowiada powyższym wymogom, może uznać odstąpienie od umowy za nieważne i pozostawić zakupiony towar do dyspozycji Kupującego.
Reklama
fhusebo
[ x ]

Ten serwis WWW używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na umieszczanie plików cookies na komputerze użytkownika.